Reglement  "Beemdenhof"

 • gebruik frigobox

 • gooi geen overschot van aas of afval in de vijver

 • hou de oevers rein en gooi uw afval op de daartoe bestemde plaatsen

 • slechts 1 haak per lijn (geen 2 of 3 haken)

 • 20 visbeurten geeft recht op 1 maal vissen met opzet van 3 forellen

Verboden :
 • leefnet te gebruiken

 • te voederen

 • vis te kuisen aan de vijver

 • niet gevangen vis te scheppen

 • bezoekers mogen niet met andermans lijn meevissen

 • andere gevangen vis dan forel dient teruggezet

 • kopvissen verboden

 • verboden op andere vijvers te vissen

 • elke visser wordt geacht dit reglement strikt na te leven